???? მიწის ნაკვეთის სამეზობლო საზღვარი – არის, როდესაც მიწის ნაკვეთის მოსაზღვრეა საზოგადოებრივი სივრცე.

???? მიჯნის ზონა არის “წითელი ხაზიდან” შიგნით 3 მეტრ-ზე ნაკლები მანძილი.

???? სამეზუბლო საზღვარზე ცეცხლგამძლე ყრუ საზიარო ღობის არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია მიჯნის ზონაში მდებარე შენობის კედელში ფანჯრის, კარის ან სხვა ღია ნაწილების მოწყობა იმ პირობით რომ, მათი ზედა ნიშნული იქნება ღობის ზედა ნიშნულიდან 60 სანტიმეტრით დაბლა.

არქიტექტორი: გიორგი ფურცხვანიძე.