ვაცხადებთ 2 ვაკანსიას: - - 1 არქიტექტორის და 1 დამხმარე არქიტექტორის პოზიციაზე.

არქიტექტორის ვაკანსიის მაძიებელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:
- - -- საქართველო ნებისმიერ მუნიციპალიტეტში უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ერთი მრავალსართულიანი (არანაკლებ 7 სართულიანი) სახლის (კორპუსის) პროექტი დამოუკიდებლად შეთანხმებული;
- - -- უნდა იყოს 25-დან 50 წლამდე ასაკის;
- - -- უნდა იყოს უმაღლესი განათლებით, პროფესიით არქიტექტორი და უნდა იცნობდეს შემდეგ ნორმატიულ აქტებს:
------------> საქართველოს მთავრობის N: 41 დადგენილებას (28.01.2016 წ.);
------------> თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 14-39 დადგენილებას (24.05.2016 წ.);
------------> საქართველოს მთავრობის N: 57 დადგენილებას (24.03.2009 წ.);

- - -- უნდა ფლობდეს შემდეგ პროგრამებს:  Archicad-ს, Autodesk Autocad-ს და Lumion-ს.

- - -- არქიტექტორის დამხმარეს, მოეთხოვება მხოლოდ დასახელებული პროგრამების ცოდნა და ასევე, მინიმუმ უნდა იყოს არქიტექტურული ფაკულტეტის კურსდამთავრებული, 22 წლის მაინც.

- -  - ვაკანსია ცხადდება ორივე შემთხვევაში სრულ საშტატო განაკვეთზე:

- - - ყოველთვიური ხელფასის გასაცემი ოდენობა (საშემოსავლო და საპენსიო გადასახადების გამოკლებით), განისაზღვრება არქიტექტორზე 1600 (ათასექვსასი) ლარით და დამხმარე არქიტექტორზე 600 (ექვსასი) ლარით;

- - -გარდა ფიქსირებული ხელფასისა, შეთანხმებულ  პროექტებზე გაიცემა საბონუსე ანაზღაურება, რაც რამდენიმეჯერ აღემატება სტაბილურ ხელფასს;

- - -ასევე, გათვალისწინებულია უსაფრთხოების დაზღვევა და სხვა მატერიალური შეღავათები.
- - -სამუშაო საათები: ყოველდღე, კვირის გარდა, 10:00 სთ-დან 19:00 სთ-მდე.

- - -კანდიდატის მიღება განხორციელდება მოწოდებულ CV-ების განხილვის შედეგად, ხოლო, საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე არქიტექტორები მოწვეულ იქნებიან გასაუბრებაზე, რის შემდეგაც განხორციელდება 2 არიქტექტორის მიღება. განიხილება მთავარი არქიტექტორის პოზიციაზე დაწინაურების პირობა, 3 თვიანი თანამშრომლობის გათვალისწინებით.

- --დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, 2021 წ-ს 25 მაისამდე, გამოაგზავნოთ თქვენი CV ფოტოსურათით, ელ-მისამართზე:   citydevelopment.net@gmail.com
ტელ.:  574-146-125

გისურვებთ  წარმატებებს...