თბილისის მერია, სამშენებლო რეგულაციებს მნიშვნელოვნად ამკაცრებს. მერიის განცხადებით, ამიერიდან აღარ გაიყიდება სამშენებლო კოეფიციენტები და თბილისის ტერიტორია დაიყოფა, მხოლოდ, გენერალური რეგულირების გეგმაზე მომუშავე ჯგუფის ფარგლებში მომზადებული გეგმის მიხედვით.

აღნიშნული ღონისძიება, მიგვაჩნია, რომ შეამცირებს ახალი მშენებლობის რაოდენობებს, რაც თავის მხრივ, პირდაპირ პროპორციულად აისახება ბინის ფასების ზრდაზე დედაქალაქის ტერიტორიაზე.

ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით, იხილეთ ვიდეო ეთერი...