04-12-2020      
არქიტექტორის ვაკანსია
ვაცხადებთ ვაკანსიას არქიტექტორის პოზიციაზე. ვაკანსიის მაძიებელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს: - საქართველო ნებისმიერ მუნიციპალიტეტში უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ერთი მრავალსართული...

19-09-2020      
ქველმოქმედება ბავშვთა თავშესაფარში
დღეს შევეცადეთ, ჩვენი მოკრძალებული წვლილი შეგვეტანა მონასტერში მყოფ აღსაზრდელთათვის 1 დღის შესამსუბუქტებლად და ვეწვიეთ ააიპ "ლომისის წმინდა გიორგის დედათა და ბავშვთა თვაშესაფარს - კი...

08-09-2020      
არქიტექტორის ვაკანსია
ვაცხადებთ ვაკანსიას არქიტექტორის პოზიციაზე. ვაკანსიის მაძიებელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს: - საქართველო ნებისმიერ მუნიციპალიტეტში უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ერთი მრავალსა...

15-02-2020      
თბილისში, მარიჯანის ქუჩაზე (M ვ. ფშაველას მიმდებარედ) დაიწყო
ჩვენი ახალი მშენებლობა, რომლის დაწყებაც 2019 წლის სექტემბერში იყო დაგეგმილი, დღეიდან (15.02.2020 წ.) დაიწყო, რაც შპს "ეს დეველოპმენთ"-ისაგან დამოუკიდებელი მიზეზით (თბილისის მუნი...


08-01-2020      
თარჯიმნის ვაკანია
ინგლისური ენის პროფესიონალ თარჯიმნებს, რომლებსაც შეუძლიათ თარგმანა პროფესიონალურ დონეზე, ვიწვევთ თარჯიმნის პოზიაციაზე, მაღალი ანაზღაურებით (შეთანხმებით). ვაკანსიის მაძიებელს უნდა შეეძლოს ხელშეკრულებების, იურიდიული, სხვა ბიზნესისათვის მნიშვნელოვანი დოკუმენტაციის და მოლაპარაკებები...