09-06-2019      
საბურთალოზე ახალი მშენებლობა დაიგეგმა...
საბურთალოზე, კერძოდ კი, ქავთარაძისა და ვაჟა ფშაველას ქუჩების გადაკვეთაზე - მარიჯანის ქუჩის 6 ნომერში, დავგეგმეთ ახალი მშენებლობა, რომელზედაც ამჟამად მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოების შეთ...

05-04-2019      
მახალდიანის კორპუსი, ექსპლუატაციაში შევიდა...
თბილისის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის N: ბ-10 / 01190982169-17 ბრძანებით, ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული, თბილისში, ვ. მახალდიანის ქ. N: 1ა -ში ახლად აშენებული, მრავალსართულიანი საცხოვრებ...

14-02-2019      
სამშენებლო რეგულაციები მკაცრდება
თბილისის მერია, სამშენებლო რეგულაციებს მნიშვნელოვნად ამკაცრებს. მერიის განცხადებით, ამიერიდან აღარ გაიყიდება სამშენებლო კოეფიციენტები და თბილისის ტერიტორია დაიყოფა, მხოლოდ, გენერალური რეგ...


14-02-2019      
სამშენებლო რეგულაციები მკაცრდება
თბილისის მერია, სამშენებლო რეგულაციებს მნიშვნელოვნად ამკაცრებს. მერიის განცხადებით, ამიერიდან აღარ გაიყიდება სამშენებლო კოეფიციენტები და თბილისის ტერიტორია დაიყოფა, მხოლოდ, გენერალური რეგულირების გეგმაზე მომუშავე ჯგუფის ფარგლებში მომზადებული გეგმის მიხედვით. აღნიშნული ღონისძიება, მიგვაჩნია, რო...