07-10-2023      
მშენებლობის პროექტირების წესი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ობიექტებში
მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე კორორტებსა და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტებზე, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, პასუხისმგებელია საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრ...

18-09-2023      
ხელოვნური ინტელექტი პროექტირებაში
ხელოვნურ ინტელექტს უკვე შეუძლია, რომ ქალაქ გეგმარების პროექტირება უფრო სწრაფად უზრუნველყოს… ჩინეთის Tsinghua University-ს მკვლევართა ახალი კვლევა გვიჩვენებს, თუ როგორ შეუძლია რო...

08-09-2023      
დამხმარე ნაგებობის პროექტირების წესი
დამხმარე დანიშნულების შენობა - ნაგებობები, რომლებიც არ მიეკუთვნება რომელიმე სპეციფიკურ კლასს, უნდა აიგოს მოთხოვნათა შესაბამისად, მათი დაკავების დროს ხანძრისა და სიცოცხლისათვის შესაძლო საფ...

30-08-2023      
მიწის ნაკვეთის სამეზობლო საზღვრები
მიწის ნაკვეთის სამეზობლო საზღვარი – არის, როდესაც მიწის ნაკვეთის მოსაზღვრეა საზოგადოებრივი სივრცე. მიჯნის ზონა არის “წითელი ხაზიდან” შიგნით 3 მეტრ-ზე ნაკლები მანძილ...


22-08-2023      
მშენებლობა სარეკრეაციო ზონაში
სარეკრეაციო ზონაში (სზ 2–ში) შესაძლებელია მშენებლობა, თუ თქვენს გარშემო ტერიტორია განაშენიანებულია... მეტი სიზუსტისათვის, პირველ რიგში, უნდა შევიტანოთ განცხადება ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოში სპეციალურ ზონალურ შეთანხმებაზე, სადაც უნდა მოვითხოვოთ ნებართვა ინდივიდუალურ...